ការប្រកួតនិយាយភាសាចិនលើិកទី២​ ឆ្នាំ២០១៨

“ពិធីប្រកួតនិយាយភាសាចិនជាសាធារណៈលើកទី២ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨”

វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាស៊ានបាននិងកំពុងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួត 
នេះទ្បើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តយុវជនកម្ពុជា ដែល សិក្សាភាសាចិនឲ្យមានឱកាសបញ្ចេញភាពក្លាហាន និងពង្រឹងសមត្ថភាពនិយាយភាសាចិនរបស់ខ្លួន។

ការសិក្សាភាសាចិនបាននិងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ទាំងក្រៅ និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជា និងចិនឲ្យកាន់តែជិតស្និត និង ប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀត។

កម្មវិធីប្រកួតនេះ ជាវេទិកាស្មើភាពមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាបង្ហាញសមត្ថភាពយល់ដឹងពីវប្បធម៌ ភាសា និងប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រទេសទាំងពីរ រួមទាំងការសម្តែងសិល្បៈចិនផងដែរ។

សំបុត្រតម្លៃ ៤០០០ រៀល រឺ ១ ដុល្លារ!!! ប្រញាប់ទ្បើង ចំនួនសំបុត្រមានកំណត់!!! 
ទាក់ទងកត់សំបុត្រចូលរួមវគ្គផ្តាច់ព័ត្រដ៏អស្ចារ្យ តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត៖ https://goo.gl/JLJnBz ឬទូរសព្ទ៖ ០២៣ ៩៧៦ ៩៩៩ / ០១១ ៧៧៤ ៤៥០

2018年第二届汉语演讲比赛
柬埔寨-东盟国际学院举办此次活动,皆在鼓励与进一步提高柬埔寨青年的汉语演讲能力。

学习汉语在柬埔寨日益普及,这将增强柬中两国的良好关系。
这次活动,为柬埔寨青年展现出两国历史和文化,及舞蹈和歌唱等文艺表演。

在线预订决赛票于:https://goo.gl/JLJnBz 联络号码:023 976 999 / 011 774 450 备注: 一张票4000柬币或1美金 立刻预订!!!赛票有限!!!

CAM-ASEAN’s Women Scholarship Awards

CAM-ASEAN is going to organize a Women Scholarship competition for female high school and university students for 200 places. This scholarship cost approximately 30, 000 dollars which validate for one year. The awardees can choose to study any courses at CAM-ASEAN which include but not limited to General English Program (GEP), Business English Program (BEP) and other skills training programs.

This scholarship is merit based which candidates will have to undergo written test and interview which will be held on April 5-6, 2018 at CAM-ASEAN.

Interested students are supposed to register for this competition before April 4, 2018 and shall not be currently studying at CAM-ASEAN.
For further information about scholarship exam, please come to CAM-ASEAN or contact us through the following information.
CAM-ASEAN

#‎18B , St.205, Sangkat Tuol Svay Prey II,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh, CAMBODIA

Tel: 023 976 999 / 070 77 44 50/ 011 77 44 50
Email: info@cam-asean.com
Website: www.cam-asean.com
Facebook: www.facebook.com/camaseaninstitute/
Instagram: www.instagram.com/camasean/
Linkendin www.linkedin.com/in/camasean

 – English Programs

– Chinese Programs
– Study Abroad
– Skills Training & Corporate English
– Information Center for Scholarship
– Center for ASEAN Studies

Chairman of the Board

Mr. Seang Sopagna

President of CAM-ASEAN & Chairman of Center for ASEAN Studies

—————————————————————————————————-

pagna@cam-asean.com

Master of Science in Public Policy and Management (AusAID Scholar)

Carnegie Mellon University

Master of Economics

Royal Academy of Cambodia

 

 

Profile:

Mr. Seang Sopagna currently is the president of CAM-ASEAN, chairman of Center for ASEAN Studies, researcher at the International Relations Institute of Cambodia and managing director of Bridge International Translation. He is also a co-funder for Public and International Relations of Asian Association of Translation Industry based in Bangkok, Thailand, chairman for International Affairs Committee of Young Entrepreneur Association of Cambodia and board member of Cambodia Development Center and Advisor to Australian Alumni Association of Cambodia.

Study Abroad Specialist

Company

Type

Location

CAM-ASEAN

International Institute

Phnom penh

Level Entry Level Term Full Time
Year of Exp. 1 Function Study Abroad Specialist
Hiring 1 Industry Institute
Salary $350-$500 Qualification Bachelor Degree
Sex Male/Female Language English– Good
Age ~ Location Phnom Penh
Publish Date ~ Closing Date N\A

Job Responsibilities

 • Oversees and maintains the daily functions of the Study Abroad office;
 • Communicates with current partners and other potential partners as appropriate;
 • In conjunction with or in absence of the Director, manages operations of unit and supervises daily procedures of study abroad;
 • Establishes and implements Study Abroad academic policies;
 • Markets study abroad programs: designs and conducts extensive outreach and recruiting events including study abroad fairs, information sessions and university-wide events;
 • Establishes and initiate marketing strategies and material for the purpose of promoting the center;
 • Recruits, trains, supervises and evaluates peer advisors and interns for study abroad;
 • Designs, coordinates and conducts study abroad advising and pre-departure orientations.

Job Requirements

 • Having minimum 1-year related work experience (Advantage);
 • Holding at least a Bachelor’s degree or equivalent certificate;
 • Possessing ability to work with diverse groups ;
 • Having strong commitment;
 • Performing other relevant and assigned tasks.

How To Apply

Interested individuals may send their CVs and proof of qualification to hr@cam-asean.com

Contact Information

Contact Person

Phone

Address

Mr. Khon Rathanak

093 900 392

#18B, St.205, Sangkat Tuol Svay Prey II, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Deputy Head of Young Learner Programs

Company

Type

Location

CAM-ASEAN

International Institute

Phnom penh

Level Entry Level Term Full Time
Year of Exp. 2 Function Deputy Head of Young Learner Programs
Hiring 1 Industry Institute
Salary $600-$1000 Qualification Bachelor Degree
Sex Male/Female Language English– Good
Age ~ Location Phnom Penh
Publish Date ~ Closing Date N\A

Job Responsibilities

 • Developing credible outstanding young learner programs;
 • Preparing operational plan and action plan;
 • Ensuring the quality of the programs and curriculum development;
 • Copying and purchasing order of learning materials (Books, CDs, VCDs, DVDs, etc.);
 • Preparing leaflet contents;
 • Preparing curriculum handbook;
 • Preparing course syllabuses;
 • Conducting orientation and training (curriculum development specialists and students);
 • Leading and controlling curriculum development specialist;
 • Preparing academic calendar;
 • Consulting and counseling (curriculum development specialists and students);
 • Facilitating the whole process of examination (placement test, midterm test, final test, supplementary test, scholarship test, and others);
 • Preparing, updating, and keeping all academic documents (placement tests, quizzes, midterm test, final test, supplementary test, scholarship test, copy request form, certificates, etc);
 • Preparing certificates, outstanding student and teacher awards;
 • Communicating and consulting with the parents of students;
 • Managing events (graduation ceremony, field trip, Christmas, and others) ;
 • Maintaining good order and discipline among students in accordance with school policies.

Job Requirements

 • Having minimum 2-year related work experience (Advantage);
 • Holding at least a Bachelor’s degree or equivalent certificate (Master is preferable);
 • Possessing ability to work with diverse groups ;
 • Having strong commitment;

How To Apply

Interested individuals may send their CVs and proof of qualification to hr@cam-asean.com

Contact Information

Contact Person

Phone

Address

Mr. Khon Rathanak

093 900 392

#18B, St.205, Sangkat Tuol Svay Prey II, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia