ឱកាសអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សប្រឡងជាប់បាកឌុបឆ្នាំសិក្សា ២០១៧

CAM-ASEAN ផ្តល់អាហារូបករណ៍ សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សា ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាចិន ក្នុងវគ្គសិក្សាថ្មី ដល់សិស្សជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំសិក្សា ២០១៧ ដូចតទៅ :

– និទ្ទេស A: អាហារូបករណ៍១០០% (២០នាក់)
– និទ្ទេស B: អាហារូបករណ៍៥០% (៣០នាក់)
– និទ្ទេស C: អាហារូបករណ៍៣០% (៥០នាក់)
– និទ្ទេស D & E: អាហារូបករណ៍១០% (១០០នាក់)

CAM-ASEAN មានអាសយដ្ឋាននៅអគារលេខ ១៨B ផ្លូវ ២០៥ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន ខាងត្បូងភោជនីយដ្ឋាន ខ្មែរ-ថៃ អូទ្បាំពិក ចម្ងាយ ៥០ ម៉ែត្រ បត់ចូលតាមហាងលក់ផ្លែឈើ ស្រីមុំអូទ្បាំពិក។
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 070 77 44 50 / 011 77 44 50
គេហទំព័រ៖ www.cam-asean.com
ហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/camaseaninstitute