ការប្រកួតនិយាយភាសាចិនលើិកទី២​ ឆ្នាំ២០១៨

“ពិធីប្រកួតនិយាយភាសាចិនជាសាធារណៈលើកទី២ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨”

វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាស៊ានបាននិងកំពុងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួត 
នេះទ្បើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តយុវជនកម្ពុជា ដែល សិក្សាភាសាចិនឲ្យមានឱកាសបញ្ចេញភាពក្លាហាន និងពង្រឹងសមត្ថភាពនិយាយភាសាចិនរបស់ខ្លួន។

ការសិក្សាភាសាចិនបាននិងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ទាំងក្រៅ និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជា និងចិនឲ្យកាន់តែជិតស្និត និង ប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀត។

កម្មវិធីប្រកួតនេះ ជាវេទិកាស្មើភាពមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាបង្ហាញសមត្ថភាពយល់ដឹងពីវប្បធម៌ ភាសា និងប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រទេសទាំងពីរ រួមទាំងការសម្តែងសិល្បៈចិនផងដែរ។

សំបុត្រតម្លៃ ៤០០០ រៀល រឺ ១ ដុល្លារ!!! ប្រញាប់ទ្បើង ចំនួនសំបុត្រមានកំណត់!!! 
ទាក់ទងកត់សំបុត្រចូលរួមវគ្គផ្តាច់ព័ត្រដ៏អស្ចារ្យ តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត៖ https://goo.gl/JLJnBz ឬទូរសព្ទ៖ ០២៣ ៩៧៦ ៩៩៩ / ០១១ ៧៧៤ ៤៥០

2018年第二届汉语演讲比赛
柬埔寨-东盟国际学院举办此次活动,皆在鼓励与进一步提高柬埔寨青年的汉语演讲能力。

学习汉语在柬埔寨日益普及,这将增强柬中两国的良好关系。
这次活动,为柬埔寨青年展现出两国历史和文化,及舞蹈和歌唱等文艺表演。

在线预订决赛票于:https://goo.gl/JLJnBz 联络号码:023 976 999 / 011 774 450 备注: 一张票4000柬币或1美金 立刻预订!!!赛票有限!!!

CAM-ASEAN’s Women Scholarship Awards

CAM-ASEAN is going to organize a Women Scholarship competition for female high school and university students for 200 places. This scholarship cost approximately 30, 000 dollars which validate for one year. The awardees can choose to study any courses at CAM-ASEAN which include but not limited to General English Program (GEP), Business English Program (BEP) and other skills training programs.

This scholarship is merit based which candidates will have to undergo written test and interview which will be held on April 5-6, 2018 at CAM-ASEAN.

Interested students are supposed to register for this competition before April 4, 2018 and shall not be currently studying at CAM-ASEAN.
For further information about scholarship exam, please come to CAM-ASEAN or contact us through the following information.
CAM-ASEAN

#‎18B , St.205, Sangkat Tuol Svay Prey II,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh, CAMBODIA

Tel: 023 976 999 / 070 77 44 50/ 011 77 44 50
Email: info@cam-asean.com
Website: www.cam-asean.com
Facebook: www.facebook.com/camaseaninstitute/
Instagram: www.instagram.com/camasean/
Linkendin www.linkedin.com/in/camasean

 – English Programs

– Chinese Programs
– Study Abroad
– Skills Training & Corporate English
– Information Center for Scholarship
– Center for ASEAN Studies

PUBLIC SPEAKING

Starting dates:

Weekend class

Saturday: November 25, 2017 (01:00 – 05:00PM)

Sunday: November 26, 2017 (08:00 – 12:00PM)

Weekday class

November 27, 2017 (10:00 – 11:00AM | 04:00 – 05:00PM | 07:00 – 08:00PM)

Duration: 4 weeks